تبلیغات
...kpop fanfic... - سرنوشت لاله های واژگون


...kpop fanfic...
 
سلام دوستان یه فیک جدید براتون آوردم.
اسم فیک:سرنوشت لاله های واژگون
کاپل:کریس٬کای،هان گل ئیون
ژانر:عاشقانه ،رقابتی،پایانی خوش
از خواندنش لذت ببرید.
نظر یادتون نره
به نام خدا

پارت یک

آهنگ کای رو پلی کردم و حاضر شدم که به سرکارم یعنی رستوران برم. از نظر خودم من قشنگ ترین دختر روی زمین هستم اما در برابر کای خیلی ضعیفم.به رستوران رسیدم و به رئیسم سلام کردم.
_سلام آقای رئیس
رئیس_سلام جانم خوبی
_بله ممنون
رئیس_آفرین....برو سر کارت 
_باشه
طی رو برداشتم و مشغول تمیز کردن کف رستوران شدم،چون هنسفیری داشتم و آهنگ‌کای رو گوش می دادم از هیچی خبر نداشتم.من خیلی کای رو دوست داشتم اونقدر که حاظرم براش جونم رو هم بدم اما نگران خانوادم هستم.
من تو یه خانواده ی خیلی فقیر بزرگ شدم و سرپرست خانواده هستم.
تو دار دنیا یه دوست بیشتر ندارم که اونم وضعش چندان خوب نیست....
با دیدن اسم هانی روی گوشیم عرق روی پیشونیم رو پاک کردم و جوابش رو دادم.
_سلام
هانی_سلام  گا  ئیون خوبی؟
_خوبم .تو چطوری؟
هانی_هی می گذره دیگه
_خب چه خبر
هانی_هیچی سلامتی...راستی میدونستی الان کای وارد کره شد.
_نه مگه تو آمریکا نبود.
هانی_تو چجوری عاشق کای هستی آخه....هیچی‌نمی دونی برای چند روز اومده تعطیلات
_وایییی راست میگی
هانی_معلومه دیوونه
_وای مرسی خیلی خوشحال شدم.
هانی_خواهش میکنم.من دیگه برم سر کار خدافظ
_خدافظ
توی این فکر بودم که ای کاش کای به اینجام میومد اما...
با برخورد چیزی بهم از فکر و خیال اومدم بیرون و بهش خیره شدم.
_آه...ببخشید آقا حواسم نبود.
_چه قدر حواس پرتی
_ببخشید
_اتاق آقای رئیس کجاست؟
_اونجاست
وای چه پسر جذابی بود اما به کایم نمی رسید.چند دقیقه گذشت و آقای رئیس با اون پسر جذاب اومد بیرون.
رئیس_گا ئیون این پسرمه اسمش کریسه از این به بعد قراره با هم کار کنید.
_بله از آشناییتون خوشبختم.
کریس_همچنین
کمی با هم حرف زدیم و هرکدوم پی کارمون رفتیم.
اونروز هم گذشت و دوباره تنها شدم.برچسب ها:کایریس،  
[ یکشنبه 29 مرداد 1396 ] [ 05:10 ب.ظ ] [ soli ] نظرات      قالب ساز آنلاین